Privacyverklaring

Mepro Sourcing B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van onze werknemers, klanten, leveranciers en alle andere partijen waarmee we samenwerken. We zetten ons in om iedereen die bij Mepro Sourcing B.V. werkzaam is, danwel in opdracht van Mepro Sourcing B.V. werkzaamheden verricht waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, te doordringen van de verantwoordelijkheid met betrekking tot privacy-bescherming. Jaarlijks wordt beoordeeld of ons privacybeleid nog actueel is, zo vaak als nodig wordt dit beleid herzien.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Mepro Sourcing B.V.
Dorp 211a
3405 BD Benschop
Nederland
Tel. +31 (0)348 – 45 25 55
E-mail: info@mepro.com

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u als bezoeker van de website informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt, een vraag stelt, een opmerking of suggestie plaatst of anderszins contact heeft met Mepro Sourcing B.V., raken wij bekend met uw (persoons)gegevens, waaronder: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Mepro Sourcing B.V. verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten: om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken een bestelling af te wikkelen schriftelijke informatie of een offerte toe te zenden te reageren op een vraag, opmerking of suggestie.
Daarnaast gebruikt Mepro Sourcing B.V. de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten.
Mepro Sourcing B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geheimhouding
Alle aan Mepro Sourcing B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Mepro Sourcing B.V., de medewerkers van Mepro Sourcing B.V. en zij die in opdracht van Mepro Sourcing B.V. toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Bewaren van persoonsgegevens
Mepro Sourcing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt.

Delen van persoonsgegevens
Mepro Sourcing B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mepro Sourcing B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mepro Sourcing B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies, door uw webbrowser zodanig in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Informatie die reeds in uw browser is opgeslagen kunt u verwijderen via de browserinstellingen.

Google
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mepro Sourcing B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mepro.com. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van persoonsgegevens
Mepro Sourcing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Websites van derden
Op de website mepro.com kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Mepro Sourcing B.V. geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.

Aanpassen privacy beleid
Mepro Sourcing B.V. behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacy beleid van Mepro Sourcing B.V. kunt u altijd contact opnemen.