Projectaanpak

Mepro Industrial Sourcing werkt volgens een 10-stappenplan, waarbij de nauwe samenwerking met de opdrachtgever centraal staat.

1. Inventarisatiefase
In een persoonlijk gesprek verkennen we uw wensen en de mogelijkheden.

2. Engineeringsfase
Mepro Industrial Sourcing zorgt (zo nodig) voor het uitwerken van de technische specificaties.

3. Selectiefase
Ons team in China bespreekt de aanvraag met onze vaste of specifiek geselecteerde leveranciers.

4. Begrotingsfase
Op basis van specificaties, aantallen en overige wensen, wordt een gespecificeerde begroting uitgewerkt.

5. Proeffase / prototyping
Na akkoord op de offerte wordt een prototype (of meerdere prototypes) gemaakt en ter goedkeuring aangeboden.

6. Productiefase
Na goedkeuring van de betreffende prototypes wordt gestart met produceren.

7. Controlefase
Gedurende de productie controleren onze medewerkers in China het productieproces op specificaties, kwaliteit en voortgang.

8. Beoordelingsfase / eindcontrole
Na gereedkomen van de productie, voorafgaand aan de verscheping, volgt een nauwkeurige eindcontrole door onze medewerkers in China.

9. Transportfase
Mepro Industrial Sourcing zorgt voor de verscheping naar Nederland, inclusief alle papierwerk en douaneformaliteiten. Gedurende het transport wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de voortgang van de zending.

10. Leveringsfase
Na inklaring van de producten worden deze franco geleverd of tijdelijk opgeslagen in ons magazijn.